Tuyển dụng

Content Marketing

(Cần tuyển số lượng: 2) Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Level

JD Marketing (FB/GG Ads)

(Cần tuyển số lượng: 5)  Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Level

Chuyên viên tuyển dụng

(Cần tuyển số lượng: 1)  Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Level

HRM

(Cần tuyển số lượng: 1) Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Level

Nhân viên đặt hàng

(Cần tuyển số lượng: 1) Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Level

JD POD Designer

(Cần tuyển số lượng: 10) Công ty cổ phần thương mại và đầu tư LEVEL